top of page
ביטחון עצמי

ביטחון עצמי

ביטחון עצמי הוא אחד הגורמים הקריטיים להצלחה שלנו בחיים ולמיצוי מירבי של היכולות הטבעיות שלנו. ביטחון עצמי גבוה הוא פקטור קריטי בחיי חברה פעילים ומספקים החל מגיל ינקות ועד זקנה, במציאת זוגיות טובה ומאושרת, באושר אישי, בסיפוק בעבודה ובחיים ועד ביטוי עצמי של מלוא יכולותינו האישיות. כולנו רוצים שיהיה לנו ביטחון עצמי גבוה. ביטחון עצמי נמוך הוא לא גזירת גורל וגם לא חלק ממי שאנחנו. בהחלט אפשר להשפיע על תחושת הביטחון העצמי שלנו ומי שמרגיש שיש לו ביטחון עצמי נמוך יכול בעבודה עצמית(לא קלה) ובנחישות להעלות אותו. ביטחון עצמי נבנה מגיל ינקות גם כתוצאה מהשפעות של המשפחה הגרעינית וגם כתוצאה מהשפעות סביבתיות. בבגרותנו אנחנו כבר מייצבים לעצמנו מערכת שלמה של דעות תפיסות ואמונות לגבי עצמנו וכמה אנחנו "שווים". אנחנו "מרגישים" בעלי ביטחון עצמי גבוה או בעלי ביטחון עצמי נמוך. אירועי החיים שלנו גם בבגרותנו עשויים או עלולים לפגוע או להעלות את הביטחון העצמי שגיבשנו לעצמנו. הצלחה עסקית משמעותית , זוגיות מוצלחת ועוד אינספור משתנים עשויים לחזק את הביטחון העצמי שלנו. אירועים אישיים שליליים עלולים לפגוע בתפיסת הביטחון העצמי שלנו. 

 

 

 

 

כולנו כמהים לביטחון עצמי גבוה. שיפור בביטחון העצמי הוא דבר לא קל אבל לגמרי אפשרי באמצעות עבודה קשה, נחישות, התמודדות מחוץ ל"אזור הנוחות" שלנו. ב CBT המומחים לטיפול קוגניטיבי התנהגותי יש מומחים בעלי נסיון רב בליווי מקצועי, תמיכה והדרכה במסע לביטחון עצמי גבוה יותר. הטיפול נתפר ומותאם במיוחד בשבילך בהתאם לנסיבות האישיות שלך. כדי לשפר ביטחון עצמי יתכן שנצטרך לשנות הרגלים ישנים שנטועים בנו משנים. לשנות התנהגויות שאנחנו רגילים להן משחר ילדותנו. לשנות את התפיסות ואת הסכמות שלנו. למשל - להפסיק לנסות לרצות אנשים אחרים ואת הסביבה, להפסיק לחשוב בביקורתיות על עצמנו, להתחיל להאמין בעצמנו וביכולות שלנו, לפעול בהתאם לרצונות האמיתיים שלנו, לראות את הדברים הטובים בנו ולהתחיל להאמין בעצמנו. שיפור בביטחון העצמי לא קורה בין לילה. הוא כרוך במאבק ובהרבה תסכולים. אבל אנחנו כאן בשבילך ולצידך. כל הידע והנסיון שלנו לרשותך. אנחנו יודעים שאפשר להצליח.  

האם יש לי ביטחון עצמי ?

bottom of page