top of page

 
פחד מאנשים - האם אני מפחד מאנשים ? חרדה חברתית 

האם אני מפחד מאנשים

 

 

 

 

פחד מאנשים היא תופעה נפוצה. אנחנו יצורים חברתיים. האבולוציה בנתה אותנו כך שנשרוד רק במסגרות קבוצתיות. לכל אחד מאיתנו יש מזג מולד שונה והתנהלות חברתית שונה כתלות בגורמים גנטיים וסביבתיים שונים. רבים לא מרגישים בטוחים. ופחד מאנשים יכול להופיע ברמות ובעוצמות שונות. הפחד עלול לבוא לידי ביטוי בפחד קהל - הפחד לדבר בפני אנשים או כחרדה חברתית או בצורות אחרות. 

קיבצנו מספר שאלות שיכולות להכווין אותנו - האם אני מפחד מאנשים ? האם יש לי חרדה חברתית ? אין לראות בשאלון או בתוצאותיו משום אבחנה או אינדיקציה כלשהיא ואין להסתמך עליו בשום צורה ואופן . טיפול ואבחנה יבוצעו על ידי מי שהוסמך לכך ועל ידו בלבד. 

 

האם אני חושש לדבר מול קבוצה של אנשים ? 

האם אני חושש מלהיכנס לעימותים ? 

האם אני חושש לדבר עם אנשים אחרים ? 

האם אני לפעמים מרגיש תחושות לא נכון כשאני בקבוצה של אנשים ? 

האם אני מרגיש לפעמים שונה או בולט בקבוצה של אנשים ? 

האם אני חושש כשאני חושב שמסתכלים עלי ? 

האם אני משפיל את עיניי ולא מישיר מבט ? 

האם אני חושש לדבר בקול רם ? 

האם אני חושש למשוך תשומת לב ? 

האם אני חושש כשאני פוגש שכנים ? 

האם אני מרגיש לא נוח לאכול או לשתות בחברת אנשים אחרים ? 

האם אני נלחץ לעיתים כשפונים אלי ושואלים אותי דברים ? 

האם אני לא אוהב להיות במרכז תשומת הלב ? 

האם אני חושש להיכנס לחדר מלא באנשים ? 

האם אני חושש לא להסכים לדעות של אחרים ?

bottom of page