top of page

האם יש לי פחד קהל ?

פחד קהל

האם קשה לי להציג את עצמי בפני קבוצה של אנשים ? 

האם כשאני מדבר מול אנשים אני סורק את הבעות הפנים של הקהל שוב ושוב ומנסה לאתר הבעות של שיעמום וחוסר שביעות רצון ? 

האם אני מרגיש תחושות גופניות לא נעימות כשאני מדבר בפני אנשים ? רעד ? דפיקות לב מוגברות ? תחושת מחנק ? רצון לברוח ? התקפת חרדה ? 

האם אני מנסה להימנע מסיטואציות שבהן צריך לדבר מול אנשים ?

האם אני חרד לפני שאני מדבר מול אנשים ? חושב על הסיטואציה שוב ושוב ? 

האם אני בטוח שפחד קהל הוא חלק ממני ? חלק ממה שאני ואני לא רואה את עצמי בלעדיו ? 

האם אני מרגיש או חושב שהחשש לדבר מול אנשים פגע באפשרויות שלי ? בקידום שלי ? פגע בי בכלל ?

האם אני חושש שכשאני אדבר מול אנשים הם ישתעממו ? יקרה משהו מביך ? יקרה משהו לא טוב ? 

האם כשאני צריך לדבר מול קהל אני רק מקווה שזה יגמר כבר ? 

bottom of page