top of page

האם יש לך ביטחון עצמי ?

ביטחון עצמי

ביטחון עצמי

אם נפנה לאנשים ונשאל - "האם יש לך ביטחון עצמי" רובם המכריע יחשבו שאין להם מספיק. האם ראית פעם בחורה שמצאה חן בעיניך ולא ניגשת לדבר איתה ? האם הרגשת שהבחור המקסים שפגשת מוצא חן בעיניך ולא יזמת דבר ? האם נמנעתם פעם מלהביע את דעתכם ? האם אתם מרגישים שהייתם יכולים להשפיע יותר ולהביא את היכולות שלכם לידי ביטוי רב יותר ? האם אתם מרגישים שהייתם יכולים לבטא את עצמכם טוב יותר בעבודה ? למלא תפקיד יותר משמעותי ? רובנו הולכים בתחושה שאין לנו מספיק ביטחון עצמי ושאנחנו נמנעים מדברים ומפספסים הזדמנויות שלו היה לנו מספיק ביטחון עצמי לא היינו מפספסים אותן. רובנו בטוחים שהביטחון העצמי הנמוך שלנו הוא חלק ממה שאנחנו ושאין דרך לשנות אותו. זה לא נכון. ביטחון עצמי לא מספק הוא לא משהו שנולדנו איתו. ביטחון עצמי נמוך הוא לא גזרת גורל. אפשר וניתן לשפר את הביטחון העצמי שלנו. אנחנו לא מבטיחים לכם שזה יהיה קל. אנחנו לא מבטיחים לכם שזה יקרה בן יום. אבל בהדרכה של המומחים שלנו. בעבודה מאומצת. אפשר וניתן לשפר את הביטחון העצמי שלנו לחיים טובים יותר. אנחנו כאן בשבילך. מחקרים מצאו שאנשים בעלי ביטחון עצמי גבוה יותר ישיגו יותר בחיים - בזוגיות , בעבודה ובכל תחומי החיים.

bottom of page