top of page

התקפי חרדה

התקפות חרדה

התקף חרדה עלול להופיע בכל מקום ובכל זמן באופן בלתי צפוי גם ללא משהו ספציפי שאנחנו יודעים שמעורר אותו. מי שחווה התקף חרדה עלול לפתח פחד מפני התקף פאניקה נוסף. הפחד הזה עלול לגרום לנסיונות הימנעות ממה שאנחנו חוששים שעורר את הפחד. ההימנעות הזו פוגעת בתפקוד שלנו לעיתים עד כדי חוסר רצון לצאת מהבית. התקפי חרדה עלולים לפגוע בכ 5% מהאוכלוסיה בשלב מסוים במהלך החיים.

התקפי חרדה - סימפטומים

התקפי חרדה עלולים להופיע למשך זמן שבין מספר דקות לשעות. העוצמה עלולה לעלות ולהגיע לשיאה כעבור 10-15 דקות ובדרך כלל דועכת לאחר מכן ומסתיימת תוך חצי שעה עד שעה. 

סימפטומים של התקפי חרדה

לחץ דם גבוה

דופק מוגבר

טשטוש ראיה 

בלבול וסחרחורת 

היפר ונטליזציה

רעד

הזעה

תחושת חנק

בחילה

פחד מאיבוד שליטה

דה-ריאליזציה

תחושה של נתק מהעצמי

פחד למות 

תחושה של התקף לב

bottom of page