top of page

חרדה

חרדה

 
 
מה זו חרדה ? חרדה מקורונה ? חרדה מאומיקרון? 


החרדה היא "קרובת משפחה" של הפחד. בלי פחד ובלי חרדה לא נוכל לשרוד. הפחד והחרדה שומרים עלינו מאיומים וסכנות אמיתיות שאורבים לנו כמעט בכל מקום ובכל זמן סביבנו.
אדם חסר פחד לחלוטין לא יוכל לשרוד - מי שאיבד לחלוטין את פחד הגבהים שלו עלול ליפול ממקומות גבוהים ולא בטוחים, מי שאיבד את תחושת הפחד מנהיגה עלול לפגום בשיקול הדעת שלו ולהיות מעורב בתאונה, מי שלא למד בגיל צעיר ששליחת יד לשקע חשמלי פתוח היא מסוכנת עלול להתחשמל, מי שלא מפחד כלל לא ישרוד.
החרדה היא רגש שעוזר לנו במקרים רבים להגיע לרמת עוררות ודריכות מתאימה כדי להתמודד עם המשימות שעומדות בפנינו. לולא היינו חרדים ודרוכים במידה מסויימת לא היינו מסוגלים לשאת נאום מוצלח בפני אנשים, להתכונן ולהצליח במבחן באוניברסיטה או בבית הספר או לבצע משימות בצבא או בעבודה.  
פחד הוא רגש קצר טווח, מרוכז בהווה, מכוון לאיום ספציפי ומסייע בהתמודדות או בריחה ממנו. (תגובת ההילחם או ברח).

חרדה עלולה להיות ארוכת טווח , מרוכזת בעתיד, מכוונת באופן רחב לאיום מבוזר ומקדמת זהירות יתרה בהתייצבות מול איום פוטנציאלי וכשהמינון שלה גבוה מידי היא פוגעת בהתמודדות קונסטרוקטיבית.
החרדה מאופיינת על ידי תחושות בלתי נעימות - חוסר שקט פנימי, מתח, עצבנות, דאגה ועוד.
הסימפטומים שלה עלולים לכלול דופק מוגבר ולחץ דם גבוה, קוצר נשימה, הזעה, רעד, אי שקט, מחשבות אובססיביות ועוד. חלק מהאנשים יחוו גם התקף פאניקה.
הפרעות חרדה -

הפרעות חרדה נבדלות מפחד או חרדה רגילים בעוצמות שלהן ובכך שהן נמשכות לאורך זמן ומעבר לתקופות מתאימות מבחינה התפתחותית(קיימות תקופות בילדות שבהן רוב הילדים יחוו חרדה שתחלוף מאליה עם התבגרותם).
הפרעות חרדה הן גנטיות בחלקן(ניתן להסביר 30-40% גנטית) וסביבתיות בחלקן כולל כתוצאה מיחסים בתוך המשפחה, אירועים טראומטיים בעבר או נסיבות חיים. 


טיפול בחרדה

טיפול CBT קוגניטיבי התנהגותי הוא טיפול שהוכח מחקרית כיעיל בהפרעות חרדה. במשך זמן לא ארוך של מספר חודשים ניתן להשיג הפחתה משמעותית ואף הכחדה מוחלטת של תסמיני החרדה. 

bottom of page