top of page

CBT לילדים

ילדים ונוער עלולים לסבול מפחדים - לפחד מכלבים, לפחד מגובה, לפחד ממקומות סגורים, לפחד מטיסות ועוד. הם עלולים לחוות קשיים חברתיים להיות ביישנים ואף לפתח סימפטומים של חרדה חברתית. דיכאון בילדים ונוער עלול להתבטא בדרכים שונות.

לפני התחלת טיפול חשוב מאוד לבצע איבחון פסיכולוגי ולקבל הפניה לסוג הטיפול המתאים ביותר לילד. 

טיפול CBT לילדים הוא טיפול דומה בקווים הכללים לטיפול במבוגרים עם התאמה לילדים ובני נוער. הטיפול יכול לעזור במקרים של חרדות , קשיים חברתיים וקשיי הסתגלות, פחדים ואף דיכאון. טיפול קוגניטיבי התנהגותי בילדים יבוצע הן במישור הקוגניטיבי והן במישור ההתנהגותי. 

החלק הקוגניטיבי של טיפול ה CBT בילדים יעסוק בבחינת ואתגור דפוסי החשיבה של הילד ולמידת דפוסי למידה אדפטיביים וחיוביים יותר. 

החלק ההתנהגותי של הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי יעסוק בלימוד התנהגויות חדשות ויעילות יותר. לדוגמא - אם הילד מפחד מכלבים ננסה לחשוף אותו בהדרגתיות ובצורה מבוקרת לכלבים. בהתחלה זה יוכל להיות רק בהתבוננות בתמונות של כלבים ובדמיון המפגש עימם. ככל שהילד ירגיש בטוח ונוח נעלה במדרג החשיפה - מלראות כלב מרחוק ועד להתקרב לכלב פודל שאינו מאיים של השכנים. מביקור בגינת הכלבים ועד משחק עם כלבים גדולים יותר. ככל שנחשף יותר הפחד יתפוגג לאיטו. 

טיפול CBT בילדים הוא טיפול ממוקד שניתן לאורך מספר פגישות לא גדול כשבין פגישה טיפולית אחת לשניה תבוצע בדרך כלל עבודה על ידי הילד וינתנו "שיעורי בית". טיפול CBT בילדים הוא טיפול שיעסוק ברוב המקרים בבעיה עכשוית וספציפית שמציקה ומפריעה לילד. 

CBT ילדים
bottom of page