top of page

כמה זמן אורך טיפול פסיכולוגי

טיפול CBT נמשך בין 8 פגישות ועד 20 פגישות לאורך זמן של חודש ועד חצי שנה. טיפול דינמי יכול לארוך בין פגישות בודדות ולהסתיים בפחות מחודש לבין 3-4 פגישות בשבוע לאורך שנים רבות. פסיכואנליזה אורכת בדרך כלל שנים רבות בין 3 ל 6 פגישות בשבוע. 

אורך הטיפול תלוי באינספור משתנים. המספרים שרשמנו הם לאינדיקציה בלבד. 

משך טיפול פסיכולוגי
bottom of page