top of page

מתי להפסיק טיפול פסיכולוגי

מתי לסיים טיפול פסיכולוגי

ההחלטה לסיים טיפול פסיכולוגי יכולה לנבוע מהמטפל או מהמטופל. זה יכול לנבוע מהצלחה של הטיפול. כשנרגיש שהמטרות שבשלן הגענו הושגו ושאנחנו יכולים עכשיו להתקדם בכוחות עצמנו. זה יכול לנבוע מהרגשה שהטיפול "תקוע" או לא מוצלח. זה יכול לנבוע מחוסר שביעות רצון של המטופל. או מהבנה של המטפל שיתכן שעדיף למטופל לנסות מטפל אחר שיתאים לו יותר. 

חשוב שהסיום יעשה לא באבחה אחת. חשוב לשתף את המטפל במחשבות שעולות בנו ולעבד אותן. חשוב שנבדוק ונחשוב היטב על הדברים ולא נעשה אותם בהחלטה אימפולסיבית של רגע אחד. אם אנחנו עדיין מרגישים שאחרי מחשבה והבנה מעמיקה שנכון לנו לסיים את הטיפול כנראה שזה הדבר הנכון שצריך לעשות. 

חשוב להבחין בין סוגי טיפול שונים. טיפול cbt הוא טיפול קצר וממוקד שמראש נועד למספר פגישות מצומצם ולכן גם הסיום שלו פחות טעון. טיפול דינאמי עשוי להימשך לאורך זמן בלתי מוגדר אפילו שנים רבות וסיומו היא החלטה משמעותית מאוד. 

bottom of page