top of page
ביופידבק

ביופידבק

מה זה ביופידבק ? 

כשאנחנו קוראים את המאמר הזה אנחנו מבצעים פעולה יזומה שאנחנו מודעים לה ושולטים עליה. אם נרצה להפסיק לקרוא פשוט נפסיק לקרוא. אבל בו זמנית בגוף שלנו מתבצעות אינספור פעולות לא יזומות ולא מודעות - אנחנו נושמים, מעכלים מזון, הכליות מסננות את הדם, הלב שלנו פועל.  זרימת הדם , קצב הלב ,הנשימה וההזעה הן כולן פעולות חיוניות ובלתי רצוניות.
כשאנחנו מפחדים או חרדים הגוף שלנו מגיב בעוצמה. קצב הלב עולה , המתח השרירי מתגבר,  לחץ הדם עולה וקצב הנשימה מתעצם -  כל הפעולות האלה הן פעולות לא רצוניות ובלתי מודעות והן פקטורים קריטיים לעוצמת הפחד או החרדה שנרגיש. אם קצב הלב ולחץ הדם שלי ירדו לרמתם בשגרה , אם הנשימה שלי תהיה איטית ורגועה, גם הרגשת הפחד והחרדה שלי יפחתו דרמטית גם בהינתן אותו גורם מאיים מולי. 

איך אימון ביופידבק פועל ? 

ביופידבק משתמש במכשור מיוחד כדי למדוד ולהציג מגוון של תגובות פיזיולוגיות - קצב לב, לחץ דם, מתח שרירי, הזעה, הולכה חשמלית בעור, החום של העור , פעילות חשמלית במוח ועוד.
צפיה בזמן אמת בתגובות הפיזיולוגיות של הגוף למצבים מנטליים שונים מאפשרת למטופל להיות מודע להשפעה שלהם על הגוף. בעזרת הביופידבק המטופל ילמד לשלוט בחלק מאותם מנגנונים ותגובות. 
המטופל ילמד טכניקות נשימה, הרפיית שרירים וטכניקות רגיעה שונות ויוכל להבין ולראות איך הן משפיעות על המדדים הפיזיולוגיים בגוף שלנו - לחץ הדם יורד, קצב הלב מואט וכו.. ובמקביל את ההשפעה המשמעותית שיש למדדים הפיזיולוגיים על הרגשות והתחושות הקוגניטיביות - מפלס החרדה יורד והתחושות הבלתי נעימות מתפוגגות.
האימון בביופידבק והשליטה הנרכשת במדדים שונים שקובעים את רמת החרדה יכולים לעזור לנו לקבל שליטה בחרדה במקום שהיא תשלוט בנו. מי שנושם לאט, מי שקצב הלב שלו סדיר מפחד פחות ואף לא מפחד כלל. 

איך הביופידבק עובד ? 

יש הרבה תיאוריות. אנחנו נסתפק בכיוון כללי אחד - 

בביו פידבק ההתנהגות שלי היא למעשה התגובות הפיזיולוגיות שלי - קצב הלב, לחץ הדם וכו.. כשאנחנו נעשים מודעים לאותן תגובות אנחנו יכולים באמצעות התניה אופרנטית לבצע לימוד - החיזוקים בקונטקסט של הביופידבק הם השמע והתצוגות הויזואליות של אותן תגובות פיזיולוגיות כפי שהן משתקפות בצגי הביופידבק.
כשאני ארגיש יותר רגוע זרימת הדם ברקות שלי תגבר וטמפרטורת העור תגדל מה שיתבטא בצליל נמוך יותר. אם אכנס ללחץ זרימת הדם תפחת והטמפרטורה גם תפחת מה שיגרום לצליל גבוה יותר. החיזוקים בביופידבק הם מודעים ומכווני מטרה - אם המכשיר "אומר" שלחץ הדם שלי יורד - זה חיזוק חיובי וזה יחזק את ההתנהגות שהביאה לזה. אם המכשיר "אומר" שלחץ הדם שלי עולה זה יחליש את ההתנהגות שהביאה לזה. מכשיר הביופידבק מנטר תגובות פיזיולוגיות שבלעדיו אין לנו ידע ומודעות לגביהן.הוא מציג ומנגיש לנו את התגובות בצורה שניתנת להבנה אינטואיטיבית.   

bottom of page