top of page
טיפול קוגניטיבי

טיפול קוגניטיבי

טיפול CBT 

טיפול CBT כשמו כן הוא - טיפול משולב קוגניטיבי והתנהגותי.
הטיפול מורכב הן מטיפול קוגניטיבי והן מטיפול התנהגותי. הטיפול הקוגניטיבי מבוסס על מחקרים של ארון בק ואלברט אליס.

הטיפול מניח שמה שקורה לנו במציאות מסונן ומשוקף אצלנו באמצעות האמונות שאנחנו מחזיקים בהן.
סכמות ואמונות שגויות יוצרות רגשות והתנהגויות שגויות שפוגעות בנו ושגורמות להרגשת מצוקה ותפקוד לא טוב ולא מסתגל. חשיבה-קוגניציה יוצרת רגשות והתנהגויות. ידיעה-קוגניציה שגויה מביאה למצוקה פסיכולוגית ולתפקוד לקוי.
הטיפול הקוגניטיבי מנסה לטפל בזה. במהלך הטיפול המטופל יבחן את דפוסי החשיבה שלו יכיר אותם ויבין איך החשיבה שלו משפיעה על הרגשות שלו ועל ההתנהגויות שלו.
המטופל יצליח לזהות ולנהל את המחשבות הרגשות וההתנהגויות שלו במצבים אמיתיים שקורים לו בחיי היומיום.
נעשה מאמץ בשיתוף עם המטפל לאתגר דפוסי חשיבה בלתי יעילים להבין במה הם פוגעים בנו ולהמיר את דפוסי החשיבה השליליים בחיוביים ובכאלה שישרתו אותנו טוב יותר. זו דרך קשה ולא פשוטה.
אבל אם נצליח להתאים ולהחליף מחשבות רגשות והתנהגויות מוטעות או מעוותות במחשבות ,רגשות והתנהגויות חיוביות ויעילות יותר נצליח להביא להקלה בבעיה הספציפית.
מצוקה פסיכולוגית ותפקוד לקוי יכולים להחמיר כתוצאה מהתנהגויות לא מותאמות , אבל הם גם יכולים להיות מופחתים ואף להעלם בהתאם להתאמות שנבצע בקוגניציה ובהתנהגויות שלנו. 
טיפול התנהגותי -

הטיפול ההתנהגותי מבוסס על מחקריהם של איוואן פאבלוב, ג'ון ווטסון ואלפרד סקינר.
הטיפול מתמקד בהתנהגות ומנסה להחליף התנהגויות לא יעילות ובעייתיות בהתנהגויות יעילות וחיוביות יותר.
הטיפול ההתנהגותי משתמש הרבה בפעילות בשטח, בחשיפה התנהגותית ובשימוש בחיזוקים ותוצאות.
פסיכולוגים התנהגותיים לא מתייחסים לבעיות בהתנהגות כמשהו שנובע ממהותו של אדם מסוים או שבא ממנו אלא כמשהו שמשקף איך למידה לא נכונה השפיעה עליו להתנהג בדרך שלא מועילה לו בסיטואציות מסויימות.
המטפל ההתנהגותי מבצע הערכה התנהגותית ורוצה לענות על שתי שאלות : מה הם הגורמים השונים(סביבתיים או פסיכולוגיים) שמשמרים את ההתנהגות הבלתי מסתגלת. זו למעשה שאלה שבודקת את "תעודת הזהות ההתנהגותית" של המטופל ואיזה סוג של טיפול או טכניקה התנהגותית תוכל לעזור למטופל להשתפר בצורה היעילה ביותר.

הטיפול ההתנהגותי עצמו מבוסס על עקרונות ההתניה הקלאסית של פאבלוב - התניה קלאסית קורית כשגירוי נייטרלי מופיע בצמידות לגירוי נוסף שמעורר תגובה רפלקסיבית, ועל עקרונות ההתניה האופרנטית של סקינר - שימוש בחיזוקים ועונשים תלויי תוצאה.

טיפול קוגניטיבי התנהגותי -
בטיפול cbt יש שלושה שלבים.
בשלב הראשון מבוצעת הערכה - המטופל מספר על עצמו ומדוע היגיע לטיפול. מבוצעת בדיקה משותפת עם המטופל איך המחשבות הרגשות וההתנהגויות שלו תורמים לבעיה שהוא מתמודד איתה. המטופל מנסה לבחון את הדברים ולגלות את האירוע המפעיל. את מערכת האמונות או הגישה שלו לאירוע ואת התוצאות כפי שהן משתקפות בתגובות ההתנהגותיות או הרגשיות שלו.

בסיום השלב הראשון הזה יוחלט איזה כלים טיפוליים יוכלו לעזור למטופל.
יש מגוון של כלים טיפוליים שניתן לבחור מביניהם - כולל לימוד של טכניקות הרפיה ורגיעה, טכניקות של מיינדפולנס, אימון באסרטיביות כולל ביצוע תרגילים באסרטיביות בשטח, למידת מיומניות בפתרון בעיות, ביצוע חשיפות בשטח כולל טכניקות להפחתת רמת הרגישות והפגיעות מסיטואציות שקורות בחיי היומיום, חיזוק ועידוד, משחקי תפקידים וצפיה בוידאו על המטופל כדי שיבין איך הוא נראה מבחוץ. הרבה פעמים דברים שאנחנו מדמיינים וחושבים על עצמנו נראים אחרת כשרואים אותם בפועל.

בד בבד תבוצע עבודה רבה על ארגון מחדש של קוגניציות כולל רגשות והתנהגויות.
הביצוע בפועל של האסטרטגיה הטיפולית שנבחרה בעקביות ובנחישות, תוך התאמה בהתאם לפידבק שמביא המטופל והתאמה לצרכים המיוחדים שלו חיוניים להצלחת הטיפול.
לקראת סיום הטיפול תבוצע הערכה נוספת בשיתוף המטופל. ההערכה הזו נועדה בין השאר לבחון האם ועד כמה הטיפול היה יעיל.
במסגרת ההערכה הזו יבחנו השינויים שקרו במהלך הטיפול במחשבות, ברגשות ובהתנהגויות שלנו. האם עוצמת הבעיה והתדירות שלה פחתו והאם הבעיה נפתרה כליל.
בשונה מטיפול דינאמי cbt הוא טיפול מובנה מדיד וממוקד מטרה. הוא ניתן לאורך פרק זמן מוגבל ובמספר פגישות מצומצם. במסגרת הטיפול המטופל רוכש מיומניות ומקבל מטלות כשיעורי בית. שיתוף הפעולה של המטופל ועבודה קשה ומאתגרת חשובים מאוד להצלחת הטיפול.

bottom of page