top of page

חרדה מבעלי חיים

מי שסובל מפחד מבעלי חיים עלול לנוס על נפשו או אף לפתח התקף פאניקה חסר כל פרופורציה למידת האיום האמיתית בזמן המפגש עם בעל החיים.

חרדה מבעלי חיים - מה זה ?

חרדה מבעלי חיים - זואופוביה היא פחד לא רציונלי מחיות. היא יכולה להיות חרדה גורפת מחיות רבות או חרדה מחיה ספציפית. אורינטופודיה - פוביה מציפורים(מותחן האימה של אלפרד היצ'קוק "ציפורים" מ 1963 בו ציפורים תוקפות באכזריות הוא דוגמא מצויינת), אפיפוביה - פחד מדבורים, לפידופטרופוביה - פחד מפרפרים ועש, מירמאקנפוביה - פחד מנמלים, אופידופוביה - פחד מנחשים, סינופוביה - פחד מכלבים(סינו - כלב ביוונית, פוביה -פחד)(יש בארה"ב מעל 60 מ' כלבים מבוייתים וקשה שלא להיתקל בארץ או בעולם המערבי בכלב), אקוינופוביה(אקווס - סוס, פוביה - פחד) - פחד מסוסים(אחד ממקרי הטיפול המפורסמים של פרויד "הנס הקטן" שפיתח פוביה מסוסים בגיל קטן ופרויד קישר אותה לתסביך אדיפוס).

חרדה מבעלי חיים היא פוביה נפוצה יחסית(5-9% מהאוכלוסיה). שיעור הנשים שסובלות מהפוביה גבוה משמעותית משיעור הגברים.

הסיבות לפחד מבעלי חיים-כלבים - 

רוב מקרי הפוביה מחיות מתפתחים מגיל צעיר(5-9). פחד מחיות יכול להתחיל כתוצאה מנסיון ישיר לא טוב(אם כלב תקף אותי, או דבורה עקצה אותי) שגורם להתניה ישירה. או מצפיה בנסיון לא טוב של אחרים(אם כלב תקף חבר שלי, או דבורה עקצה את אחותי), פוביה מחיות עלולה להתפתח גם מקריאה בספר או צפיה בסרט מפחיד (ציפורים של היצ'קוק או מלתעות של ספילברג - על פחד מכרישים כדוגמא), צפיה בחשש או אמצעי זהירות מצד ההורים ובני משפחה קרובים ועד דיווח תקשורתי(נחש היכיש אדם שהתיישב על סלע).
לחלקנו יש גם פרהדיספוסיציה לפחד מבעלי חיים מסויימים. לא צריך ללמד אותנו לפחד מנחשים. אנחנו גם לא צריכים לחוות הכשת נחש כדי לפחד ממנו. המוח שלנו מחווט כך שנחשוש מגורמים שבהיסטוריה האבלוציונית שלנו איימו עלינו כמו נחשים וחיות טרף למשל. 

טיפול בפחד מבעלי חיים-כלבים - 

הטיפול יורכב משני מרכיבים טיפוליים משולבים ומשלימים - 

טיפול קוגניטיבי - יבדקו ההנחות שעליהן מבוסס הפחד ודפוסי החשיבה - האם כל הכלבים מסוכנים ונושכים ? ננסה לזהות את המחשבות השליליות הגורמות לחרדה קיצונית מבעלי חיים וננסה להחליף אותן במחשבות רציונליות יותר ויעילות יותר שתואמות למציאות. אולי יש אפשרות שהכלב הקטן של השכנים לא ינשך אותי ושתהיה לי חוויה נעימה איתו ? 

טיפול התנהגותי - המטופל יבנה מדרג של גירויים מאיימים. נניח שידרג גור כלבים שאך נולד בדרוג של 15 בסולם של עד 100. כלבלב קטן וחביב בדרוג של 40 וכלב הבולדוג של השכנים בדרוג 80. המטופל יחשף בהתחלה לגירוי בדרגת האיום הנמוכה ביותר בליווי ובתמיכת המטפל. החשיפות יחזרו על עצמן עד שהמטופל ירגיש שעוצמת החרדה יורדת ושהוא נמצא בשליטה עד שהסיטואציה הופכת לבלתי מאיימת בכלל. בכל פעם ננסה לאתגר ולהחשף לסיטואציות שמדורגות גבוה יותר בסולם שבנינו ונפחית את עוצמת הפוביה. 

חרדה מבעלי חיים

bottom of page