top of page

EMDR

EMDR

טיפול EMDR

EMDR- Eye Movement Desensitization Reprocessing היא שיטת טיפול שמטרתה עיבוד מהיר של זכרונות טראומטיים והקלה בסימפטומים של פוביות וחרדות על ידי עיבוד מחדש והקהיה באמצעות תנועות העיניים שלנו. 

השיטה פותחה על ידי ד"ר פרנסין שפירו בשנות השמונים ומבוססת על הרעיון שמחשבות שליליות, רגשות לא נעימים והתנהגויות לא מועילות הם תוצאה של זיכרונות בלתי מעובדים.

הטיפול כולל היזכרות באירוע טראומטי ולא נעים ובו זמנית גירוי בילטרלי המערב את שתי ההמיספרות המוחיות - על ידי הנעה של העיניים מצד לצד, או קול המושמע לסירוגים בשתי האוזניים או גירוי באמצעות רטט או אף באמצעות גירויים על מסך המחשב. המטופל מתרכז ברגשות השליליים בו זמנית להפעלת הגירוי הבילטרלי.

אחד ההסברים להפחתת המצוקה בעקבות הטיפול הוא - זיכרון לא מעובד של אירוע מפחיד יכול להיות מלווה ברגשות קשים ותסמינים פיזיולוגיים לא נעימים שעולים בעקבות משהו שמזכיר את האירוע. הטיפול ב EMDR מעודד יצירת קישורים בין הזיכרונות הטראומטיים לבין אינפורמציה חיובית יותר. הזיכרון עובר שינוי כשנוצרים חיבורים עם חומרים פוזיטיביים יותר.

קיימות ראיות רבות ליעילותו של טיפול EMDR ונצפתה הטבה במצבם של מטופלים רבים שעברו את הטיפול. עד היום אין עדיין הסבר מדעי חד משמעי שמסביר את פעולת ה EMDR

מחיר טיפול EMDR. מה העלות של טיפול EMDR ?

 המחיר של טיפול EMDR במסגרתנו הוא 250 ש"ח לפגישה. מספר הפגישות יקבע בהתאם לצורך ובתיאום עם המטופל. 

bottom of page